| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ambtenaar 20 beta

Page history last edited by Davied 14 years, 6 months ago

Ambtenaar 2.0 betaVoorwoordIntroductieTerugblikDeel IDeel IIDeel IIINawoord | Woordenboek

 

Ambtenaar 2.0 beta

 

In het boek Ambtenaar 2.0 zette Davied van Berlo uiteen wat de betekenis is van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Maar hoe ga je daar als ambtenaar in de praktijk mee aan de slag?

 

Ambtenaar 2.0 beta probeert op die vraag een antwoord te geven. Het bevat actiepunten en ideeën voor overheidsorganisaties om hun eigen 2.0-strategie samen te stellen. En het bevat werkprincipes voor wie zelf als ambtenaar 2.0 wil gaan werken. Ambtenaar 2.0 beta is het handboek om te bouwen aan overheid 2.0.


Ook dit boek staat weer vol met handige sites en leerzame tips. Het praat je bij over de laatste inzichten en trends op het gebied van overheid 2.0. Op deze manier blijf je als ambtenaar 2.0 in ontwikkeling, een ambtenaar 2.0 beta.

 

Bestel het boek of download de pdf op boek.ambtenaar20.nl

 

 


Het boek Ambtenaar 2.0 beta is ook te lezen als wiki. De inhoudsopgave vind je hieronder. Fouten kunnen worden verbeterd door lid te worden van deze site (zie rechtsboven).

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding

 

 

Hoofdstukken

 

  • Deel I - Trends voor een overheid 2.0: sinds het eerste boek is er veel gebeurd en zijn er nieuwe inzichten ontstaan over overheid 2.0. Die worden in dit deel op een rij gezet.
  • Deel II - Bouwen aan organisatie 2.0: het eerste boek leverde veel enthousiasme op om te gaan werken aan een overheid 2.0. Dit deel biedt bouwstenen om daadwerkelijk aan de slag te gaan.
  • Deel III - Aan het werk als ambtenaar 2.0: het netwerk van Ambtenaar 2.0 groeit snel. Maar hoe breng je de nieuwe werkwijze in praktijk? Ideeën daarvoor vind je in het derde deel.   

 

Nawoord

 

 

Voor een betere weergave van de tekst: 

bestel het boek of download de pdf op boek.ambtenaar20.nl

 

 

 

 

Het boek Ambtenaar 2.0 is mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Op deze uitgaven is de volgende licentie van toepassing: Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Geen afgeleide werken 3.0.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.