| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Terugblik

Page history last edited by Davied 10 years, 12 months ago

Ambtenaar 20 betaVoorwoordIntroductieTerugblikDeel IDeel IIDeel IIINawoord | Woordenboek

 

 

Terugblik

 

 

Dit boek is een vervolg op het eerste boek Ambtenaar 2.0. Het is dan ook aan te raden om daar te beginnen. Het boek Ambtenaar 2.0 biedt een inleiding op het begrip web 2.0 en de betekenis daarvan voor de overheid. Het bevat handige tips om zelf aan de slag te gaan en geeft uitleg over de belangrijkste termen en mogelijkheden. Heb je het boek nog niet gelezen? Lees het dan online of bestel het gratis op boek.ambtenaar20.nl.

 

 

Waar ging het eerste boek over?

 

 

Dit hoofdstuk is bedoeld om het geheugen op te frissen en de kernbegrippen uit het eerste boek nog eens de revue te laten passeren. De links onder elke paragraaf verwijzen naar het volledige hoofdstuk in de online versie. Deze samenvatting is ook te lezen op over.ambtenaar20.nl.

 

 

Wat is web 2.0?

 

 

Er is een fundamentele verandering gaande in de samenleving: hoe mensen elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samenwerken. Deze verandering heeft een technische aanleiding (internet, web 2.0), maar de gevolgen zijn maatschappelijk. En daarom zijn er ook gevolgen voor het werk en de manier van werken van de overheid: de relatie tussen burger en overheid, de interne organisatie van de overheid en de manier van werken van de ambtenaar.

 

 

Drie kenmerken van web 2.0 zijn cruciaal bij deze verandering:

1.     Open: transparant, toegankelijk, uitwisseling;

2.     Sociaal: netwerken, samenwerking, verbinden;

3.     De mens centraal: empoweren, op maat, verantwoordelijkheid.

 

 

·        Meer over web 2.0 op hoofdstuk3.ambtenaar20.nl

 

 

Web 2.0 en de overheid

 

 

Met die veranderingen moeten we iets als overheid. We moeten bedenken wat het betekent voor onze manier van werken en hoe we efficiënter en interactiever kunnen gaan werken door gebruik te maken van web 2.0 en internet. Daar zijn geen kant en klare antwoorden voor, ieder moet voor zijn eigen werk invullen wat die verandering inhoudt, bij beleid, uitvoering en inspecties. Dat is een verantwoordelijkheid die we hebben als ambtenaar. Dat begint met discussiëren, onderzoeken en experimenteren om nieuwe wegen te vinden.

 

 

·        Meer over de maatschappelijke gevolgen van web 2.0 op hoofdstuk4.ambtenaar20.nl

 

 

Overheid 2.0

 

 

De kracht van netwerken werd voor het ministerie van OCW duidelijk bij de protesten tegen de 1040-urennorm. Ondanks dat overleg was geweest met belangenorganisaties gingen scholieren massaal de straat op nadat de stakingsoproep van een 17-jarige via online netwerken was verspreid. De protesten werden via internet georganiseerd, OCW en belangenorganisaties stonden buitenspel. Initiatieven in de samenleving komen sneller op de agenda, ook buiten de overheid om. Hoe gaan we om met deze nieuwe situatie? En hoe maken we zelf gebruik van deze nieuwe mogelijkheden om onze taken goed uit te voeren?

 

 

·        Meer over de betekenis van web 2.0 voor de overheid op hoofdstuk6.ambtenaar20.nl

 

 

Organisatie 2.0

 

 

Intern zijn er ook kansen voor overheidsorganisaties. Het is nu gemakkelijker om over organisatiegrenzen heen samen te werken. Door de juiste kennis en ideeën te verzamelen rond een thema kan sneller beter werk worden afgeleverd. Beschikbare kennis kan zo efficiënter worden ingezet en het draagvlak onder het resultaat wordt vergroot. Een dergelijke brede, flexibele en open manier van werken verandert de organisatie en de manier van leiding geven.

 

 

·        Meer over het werken in een organisatie 2.0 op hoofdstuk7.ambtenaar20.nl

 

 

Medewerker 2.0

 

 

Door bovenstaande ontwikkelingen verandert de manier van werken van ambtenaren. Een responsieve overheid vraagt om ambtenaren die actief zijn op internet. Maar hoe werkt dat? Wat mag je als ambtenaar op internet en wat kun je beter niet doen? Dat zullen we moeten leren. Tegelijkertijd biedt web 2.0 ook ambtenaren allerlei mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken. De “zelfstandig ondernemer” binnen de overheid kan door de juiste middelen in te zetten en kennis bij elkaar te brengen juist meer bereiken op zijn werkterrein.

 

 

·        Meer over de manier van werken van werknemer 2.0 op hoofdstuk8.ambtenaar20.nl

 

 

 

 

Vanaf hier pakken we de draad weer op. Het eerste boek was de inleiding, met veel uitleg en ideeën. In dit tweede boek gaan we het praktisch maken. Het is een werkboek om je eigen overheidsorganisatie 2.0 samen te stellen. Tijd om het diepe in te gaan.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.