| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Voorwoord

Page history last edited by Davied 10 years, 9 months ago

Ambtenaar 20 betaVoorwoordIntroductieTerugblikDeel IDeel IIDeel IIINawoord | Woordenboek

 

Voorwoord

 

André van der Zande Beste lezer, collega-ambtenaar,

 

 

Met trots bied ik je bij deze het tweede boek van Ambtenaar 2.0 aan. Ondertussen zijn ruim 10.000 exemplaren van het eerste boek Ambtenaar 2.0 verspreid. Daarin zette Davied uiteen wat web 2.0 inhoudt en wat voor betekenis we daar als ambtenaren aan moeten geven. Nu gaat hij een stap verder en probeert ook praktisch invulling te geven aan hoe een overheidsorganisatie 2.0 eruit ziet.

 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit boek praat je weer helemaal bij. Maar het geeft ook een uitdaging mee: Hoe kunnen we die overheid 2.0 dichterbij brengen? Dat begint bij jezelf en bij je eigen organisatie. Dat is niet altijd even makkelijk, maar met dit boek heb je genoeg bouwstenen in handen. De uitdaging is om ze te gaan gebruiken.

 

Als ambtenaren moeten we voorbereid zijn op een voortdurend veranderende wereld. Dat vraagt om een overheid die in verbinding staat met de samenleving en flexibel kan inspelen op nieuwe vragen. Ik heb er vertrouwen in dat de Nederlandse overheid die uitdaging aan kan. Die potentie hebben wij in huis. Kijk maar naar al die ambtenaren 2.0!

 

 

André van der Zande

Secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorzitter ‘Ambtenaar voor de Toekomst’

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.