| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lijst van publicaties en citaten

Page history last edited by Davied 6 years, 6 months ago

Terug naar boek.ambtenaar20.nl

Lijst van publicaties en citaten

 

 

Op deze pagina is een overzicht te vinden van publicaties en bijdragen van Davied van Berlo en citaten uit zijn werk in andere publicaties.

Interviews en citaten in tijdschriften, op internetsites en elders in de pers zijn verzameld in Delicious.

Een overzicht van plekken waar ik publiceer is te vinden op davied.nl.

Dit overzicht wordt geregeld aangevuld.

 


 

Mijn hoofdredactionelen voor het tijdschrift iBestuur | Ambtenaar 2.0 zijn te vinden via tijdschrift.ambtenaar20.nl

 

 

Publicaties van Davied van Berlo

 

Berlo, Davied van, "Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0", Ministerie van LNV, 2008

Berlo, Davied van, "Ambtenaar 2.0 beta. Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0", Ministerie van LNV, 2009

Berlo, Davied van, "Organisatie 2.0. Maak online samenwerking mogelijk en makkelijk", in: eParticipatie Award 2009, Burgerlink, 2009

Berlo, Davied van, "Ambtenaar 2.0 beta", in: Platform 12, Ministerie van Algemene Zaken, 2010

Berlo, Davied van, "Een samenwerkplatform voor de overheid", in: Agro Informatica, jaargang 23 nr. 4, VIAS, 2010

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Het Nieuwe Werken bij de overheid", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 65, nr. 2, april 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Meningsuiting door ambtenaren", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 65, nr. 3, juni 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Netwerken van individuen: nieuwe samenwerking in het publieke domein", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 65, nr. 4, augustus 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Publieke sector als spel: van serious games naar gamification", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 65, nr. 5, oktober 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Big Brother of gesprekspartner? Monitoren van communicatie van burgers via sociale media", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 65, nr. 6, december 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Ambtenaren als innovatoren", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 66, nr. april 2012

Berlo, Davied van, Sibout Nooteboom, "Overheid 2.0, aanspreekbaar en aansprekend", in: "Kwartiermakers van de toekomst", Mastercircle, 2011

Berlo, Davied van, Sibout Nooteboom, "Overheid 2.0, aanspreekbaar en aansprekend", in: Tijdschrift Bestuurskunde, jaargang 20, nr. 3, herfst 2011

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Bring Your Own Device (BYOD): professionals worden (weer) eigenaar van hun productiemiddelen", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 66, nr. 4, augustus 2012

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Fluïde democratie: combineren van 'oude' en 'nieuwe' democratie", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 66, nr. 6, december 2012

Berlo, Davied van, "Wij, de overheid. Cocreatie in de netwerksamenleving", Ambtenaar 2.0, 2013

Berlo, Davied van, "Humberto's paradox", in: Tijdschrift Bestuurskunde, jaargang 22, nr. 1, lente 2013 

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "Zelfstandige Publieke Professionals, e-portfolio's en Second Jobs: van een statische naar een flexibele inzet van ambtenaren", in: Tijdschrift Bestuurswetenschappen, jaargang 67, nr. 3, juni 2013

Berlo, Davied van, "Het is altijd verder dan je denkt. Australië in een notendop", Brave New Books, 2014

Meijer, dr. Albert, Davied van Berlo, "De Nieuwe Overheid", Boom Lemma, 2014

Berlo, Davied van, Jeroen Pepers (red.), "Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten", SDU, 2015

 

 

 

Columns en blogs

 

 

 

Een overzicht van columns en blogs is te vinden op Pinterest

 

 

Citaten in andere publicaties

 

Aalberts, Chris en Maurits Kreijveld, "Veel gekwetter, weinig wol. De inzet van sociale media door overheid, politiek en burgers", SDU, 2011

Baane, Ruurd, Patrick Houtkamp en Marcel Knotter, "Het nieuwe werken ontrafeld. Over bricks, bytes & behavior", Stichting Management Studies / Van Gorcum, 2010

Baetens, Ton, e.a., "De uitzondering op de regel. Over ambtenaren in de openbaarheid", Ministerie van BZK, 2013

Bekkers, Victor, e.a., "De virtuele lont in het kruitvat. Welke rol spelen de oude en nieue media in de micromobilisatie van burgers en hun strijd om politieke aandacht?" Lemma, 2009

Blom, Erwin, "Handboek Communities. De kracht van sociale netwerken", A.W. Bruna, 2009

Deventer, P. van, Ben Ebbelaar, Sas Terpstra, Claire Zalm, "Worsteling tussen lust en last. Over benutting van social media door de rijksoverheid", NSOB, 2010

Frequin, Mark, "Met ministers op de tandem", SDU, 2012

Hoog, Josta de, e.a., "Open data, open gevolgen", NSOB, 2012

Ketelaar, Erik, "Levend archief. Afscheidsrede als hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam", UvA, 2009

Lanting, Menno, "Iedereen CEO", Business Contact, 2011

Salverda, Irini, Marcel Pleijte, Alberthe Papma, "Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken", Wageningen UR, 2012

Salverda, Irini, e.a., "Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie", Wageningen UR, 2013

Schot, Jos van der, "Besturen met burgerkracht. Samenspel in een energieke samenleving", Utrecht, 2016

Steen, Martijn van der, e.a., "Pop-up publieke waarde. Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie", NSOB, 2013

Vries, Arnout de, Frank Smilde, "Social media: het nieuwe DNA. Een revolutie in opsporing", Reed Business Education, 2014

Wassenaar, Anja, "Slimmer werken vanaf nu. Meer doen in minder tijd met meer aandacht en plezier", A.W. Bruna, 2009

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, "Vertrouwen in burgers", WRR, 2012

 

  • Deze lijst is nog niet volledig. Aanvullingen kun je hier aan mij doorgeven!

 

 

Bijdragen aan andere uitgaven

 

Bakas, Adjiedj, "De staat van morgen", SDU, 2012

Berg, Job van den, e.a., "Kwartiermakers van de toekomst", Mastercircle, 2011

Kok, David (red)., "Sociaal kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten", Eburon, 2012

Naghib-Bukman, Sohela, "Web 2.0 & Social Media. Kansen voor de publieke sector?" Papernote 33, SDU / HEC, 2011

"Rijksoverheid zkt partner. De netwerkende overheid", Ministerie van Algemene Zaken, 2013

Raad voor het Openbaar Bestuur, "Loslaten in vertrouwen", ROB, 2012

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, "De nieuwe regels van het spel", RMO, 2011

Rohde, Carl, Vincent Albers, "Ondertussen ... online. Hoe de rijksoverheid kan inspelen op het veranderende medialandschap", Rijksvoorlichtingsdienst 2009

Simons, Roderick, "Crowdsourcen voor ambtenaren. Uitgangspunten voor de inzet van crowdsourcen bij de overheid", Ambtenaar 2.0, 2010

Veen, Wim, "Homo Zappiens. Opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk", Pearson, 2009

VOM Jaarboek 2009. Het huis van Egbert Beter, VOM, 2009

 

  • Deze lijst is nog niet volledig. Aanvullingen kun je hier aan mij doorgeven!

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.