| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Publicaties van Davied en Ambtenaar 2 0

This version was saved 7 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by Davied
on November 25, 2012 at 9:51:20 pm
 

Directe link naar deze pagina: boek.ambtenaar20.nl

 

 

                     

Wij, de overheid

28 november 2012, door Davied van Berlo

 

De netwerksamenleving. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het? Welke gevolgen heeft de vernetwerking van de samenleving voor de overheid? De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving, maar hoe gaat die samenwerking eruitzien en kan de overheid daar überhaupt nog wel in sturen?

 

In zijn derde boek onderzoekt Davied van Berlo, schrijver van Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 beta, de rol van de overheid in de netwerksamenleving. “Wij, de overheid” biedt een nieuw perspectief op de werking van de overheid en geeft bestuurders en ambtenaren handvatten om aan die nieuwe rol invulling aan te geven.

 

Meer informatie

 

Je kunt je nu al inschrijven voor de bestelling!

Klik hier!

 

                     

 

 

 

De boeken van Ambtenaar 2.0

 

      Voorkantvandebundel.png

 

 

De bundel van Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 kan hier worden gedownload (pdf).

 

Uk_flag_300.png The English version of the Civil Servant 2.0 books can be downloaded here (pdf).

 

 

 

 


4 december 2010
 

 

Het werk en de manier van werken van de overheid verandert. In het boek Ambtenaar 2.0 lees je wat web 2.0 betekent voor de overheid. Lees vervolgens Ambtenaar 2.0 beta om te zien welke stappen organisaties kunnen zetten naar een overheid 2.0. De boeken worden gratis aangeboden door Ambtenaar 2.0.

 

Ruim 25.000 exemplaren verspreid!

 

Ambtenaar 2.0 

4 december 2008, door Davied van Berlo

 

Internet maakt deel uit van ons leven en ons werk. Een tweede generatie van internetsites zorgt ervoor dat de samenleving, en de rol van de overheid daarin, fundamenteel verandert. Deze ontwikkeling wordt samengevat onder de naam web 2.0.

In het boek Ambtenaar 2.0 heeft Davied van Berlo zijn ideeën uiteengezet over wat de gevolgen zijn van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Daarbij spreekt hij zijn collega-ambtenaren rechtstreeks aan en gaat het gesprek aan over de betekenis van deze veranderingen voor hun werk.

Maar hij geeft in dit boek ook een aantal tips mee. Dat maakt het boek tot meer dan alleen een prikkelend betoog, het is ook een handig naslagwerk met nuttige sites en praktische handreikingen.

 

Lees het document via Scribd.com, als wiki of als pdf

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

   

Ambtenaar 2.0 beta

4 december 2009, door Davied van Berlo

 

In het boek Ambtenaar 2.0 zette Davied van Berlo uiteen wat de betekenis is van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Maar hoe ga je daar als ambtenaar in de praktijk mee aan de slag?

 

Ambtenaar 2.0 beta probeert op die vraag een antwoord te geven. Het bevat actiepunten en ideeën voor overheidsorganisaties om hun eigen 2.0-strategie samen te stellen. En het bevat werkprincipes voor wie zelf als ambtenaar 2.0 wil gaan werken. Ambtenaar 2.0 beta is het handboek om te bouwen aan overheid 2.0.


Ook dit boek staat weer vol met handige sites en leerzame tips. Het praat je bij over de laatste inzichten en trends op het gebied van overheid 2.0. Op deze manier blijf je als ambtenaar 2.0 in ontwikkeling, een ambtenaar 2.0 beta.

 

Lees het document via Scribd.com, als wiki of als pdf

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

 

   

Crowdsourcen voor Ambtenaren

26 mei 2010, door Roderick Simons

 

De manier van werken van ambtenaren is aan het veranderen. Door de informatisering van de samenleving verandert de rol van burgers en overheid fundamenteel. Deze veranderingen maken nieuwe vormen van communicatie en samenwerking tussen overheid en burgers mogelijk. Eén van deze vormen is crowdsourcen.

 

Crowdsourcen biedt ambtenaren een nieuwe manier om kennis en kunde uit de samenleving in te zetten om de kwaliteit van het beleid te verhogen. De belofte en het potentieel zijn groot, maar wanneer en op welke manier kan de inzet van crowdsourcen interessant zijn voor jouw (overheids) organisatie?

 

In dit boekje wordt op duidelijke manier uiteengezet wat crowdsourcen voor de ambtenaar kan betekenen en op welke manier het praktisch ingezet kan worden. Aan de hand van een aantal uitgangspunten worden ambtenaren ondersteund in de verschillende fasen van het crowdsourcen. Het boekje is verder voorzien van voorbeelden, tips en verwijzingen voor

meer achtergrondinformatie.

 

Lees het document via Scribd.com of als pdf

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

Meer Ambtenaar 2.0

 

 

 

 Andere publicaties

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze uitgaven is de volgende licentie van toepassing: Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Geen afgeleide werken 3.0.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.