| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Publicaties van Davied en Ambtenaar 2 0

Page history last edited by Davied 3 years ago

 

Ga naar de andere publicaties van Davied

Directe link naar deze pagina: boek.ambtenaar20.nl

 

1. De boeken van Davied

 

                     

Wij, de overheid

28 november 2012, door Davied van Berlo

 

De netwerksamenleving. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het? Welke gevolgen heeft de vernetwerking van de samenleving voor de overheid? De publieke zaak wordt steeds meer een cocreatie tussen overheid en samenleving, maar hoe gaat die samenwerking eruitzien en kan de overheid daar überhaupt nog wel in sturen?

 

In zijn derde boek onderzoekt Davied van Berlo, schrijver van Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 beta, de rol van de overheid in de netwerksamenleving. “Wij, de overheid” biedt een nieuw perspectief op de werking van de overheid en geeft bestuurders en ambtenaren handvatten om aan die nieuwe rol invulling aan te geven. Meer informatie

 

 

 

 

Wij, de overheid is helaas niet meer op papier verkrijgbaar.

                     

 

 

                      Voorkant De Nieuwe Overheid

De Nieuwe Overheid

23 april 2014, door Albert Meijer en Davied van Berlo (bij uitgeverij Boom Lemma)

 

Sociale media, big data, online monitoring … digitale technologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen echter ook fundamentele vragen op over het karakter van de overheid. De technologische ontwikkelingen zetten een transformatie in gang en deze vindt nu plaats. Hoe willen wij dat De Nieuwe Overheid eruit komt te zien?

 

Dit boek concretiseert abstracte discussies over De Nieuwe Overheid aan de hand van een serie vragen die door de technologische ontwikkelingen worden opgeroepen. Is het verstandig om gaming als beleidsinstrument te gebruiken en hoe kunnen overheidsorganisaties dit doen? Mogen ambtenaren op internet hun eigen mening uiten? Moeten organisaties computers regelen voor hun medewerkers of hen een budget geven om hun eigen voorzieningen te regelen?

 

De Nieuwe Overheid presenteert op herkenbare wijze een overzicht van de nieuwe technologische ontwikkelingen, maar geeft tegelijkertijd inzicht in de organisatorische, beleidsmatige en normatieve afwegingen die uit die nieuwe mogelijkheden voortkomen. Wat willen we eigenlijk met al die mooie nieuwe technologieën? Dit boek geeft zowel pleitbezorgers als criticasters van De Nieuwe Overheid stof tot nadenken.

 

 

 

                     

Australië in een notendop

Door Davied van Berlo

 

Foto

 

Vier maanden Australië in één boek. Geen overheid 2.0 deze keer, maar een vermakelijk reisverslag met interessante weetjes.

 

Meer informatie: bit.ly/notendop

 


 

 Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten

 

Ambtenaren! 200 jaar werken voor Nederland in 100 portretten.

Jeroen Pepers en Davied van Berlo

 

 

 

2. De boeken van Ambtenaar 2.0

 

 

 

Voorkantvandebundel.png

 

 

De bundel van Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 beta kan hier worden gedownload (pdf).

 

Uk_flag_300.png The English version of the Civil Servant 2.0 books can be downloaded here (pdf).

 

 

 

 


4 december 2010
 

 

 

 

Het werk en de manier van werken van de overheid verandert. In het boek Ambtenaar 2.0 lees je wat web 2.0 betekent voor de overheid. Lees vervolgens Ambtenaar 2.0 beta om te zien welke stappen organisaties kunnen zetten naar een overheid 2.0. De boeken worden gratis aangeboden door Ambtenaar 2.0.

 

Ruim 25.000 exemplaren verspreid!

 

Ambtenaar 2.0 

4 december 2008, door Davied van Berlo

 

Internet maakt deel uit van ons leven en ons werk. Een tweede generatie van internetsites zorgt ervoor dat de samenleving, en de rol van de overheid daarin, fundamenteel verandert. Deze ontwikkeling wordt samengevat onder de naam web 2.0.

In het boek Ambtenaar 2.0 heeft Davied van Berlo zijn ideeën uiteengezet over wat de gevolgen zijn van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Daarbij spreekt hij zijn collega-ambtenaren rechtstreeks aan en gaat het gesprek aan over de betekenis van deze veranderingen voor hun werk.

Maar hij geeft in dit boek ook een aantal tips mee. Dat maakt het boek tot meer dan alleen een prikkelend betoog, het is ook een handig naslagwerk met nuttige sites en praktische handreikingen.

 

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

   

Ambtenaar 2.0 beta

4 december 2009, door Davied van Berlo

 

In het boek Ambtenaar 2.0 zette Davied van Berlo uiteen wat de betekenis is van web 2.0 voor de overheid: voor de relatie tussen overheid en burgers, voor de interne organisatie van de overheid en voor de manier van werken van de ambtenaar. Maar hoe ga je daar als ambtenaar in de praktijk mee aan de slag?

 

Ambtenaar 2.0 beta probeert op die vraag een antwoord te geven. Het bevat actiepunten en ideeën voor overheidsorganisaties om hun eigen 2.0-strategie samen te stellen. En het bevat werkprincipes voor wie zelf als ambtenaar 2.0 wil gaan werken. Ambtenaar 2.0 beta is het handboek om te bouwen aan overheid 2.0.


Ook dit boek staat weer vol met handige sites en leerzame tips. Het praat je bij over de laatste inzichten en trends op het gebied van overheid 2.0. Op deze manier blijf je als ambtenaar 2.0 in ontwikkeling, een ambtenaar 2.0 beta.

 

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

 

   

Crowdsourcen voor Ambtenaren

26 mei 2010, door Roderick Simons

 

De manier van werken van ambtenaren is aan het veranderen. Door de informatisering van de samenleving verandert de rol van burgers en overheid fundamenteel. Deze veranderingen maken nieuwe vormen van communicatie en samenwerking tussen overheid en burgers mogelijk. Eén van deze vormen is crowdsourcen.

 

Crowdsourcen biedt ambtenaren een nieuwe manier om kennis en kunde uit de samenleving in te zetten om de kwaliteit van het beleid te verhogen. De belofte en het potentieel zijn groot, maar wanneer en op welke manier kan de inzet van crowdsourcen interessant zijn voor jouw (overheids) organisatie?

 

In dit boekje wordt op duidelijke manier uiteengezet wat crowdsourcen voor de ambtenaar kan betekenen en op welke manier het praktisch ingezet kan worden. Aan de hand van een aantal uitgangspunten worden ambtenaren ondersteund in de verschillende fasen van het crowdsourcen. Het boekje is verder voorzien van voorbeelden, tips en verwijzingen voor

meer achtergrondinformatie.

 

Niet meer op papier verkrijgbaar  Bestel gratis

 

 

 

 

 

 

Op deze uitgaven is de volgende licentie van toepassing: Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Geen afgeleide werken 3.0.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.